apuciknakfog esni?nascarletöltésdivatolj!sporthíradó
Egyéni keresés
hirdetés

"Az út­le­ve­let az ál­lam ál­lít­ja ki pol­gá­ra­i ré­szé­re, kül­föl­di uta­zás cél­já­ból. A leg­több or­szág több­faj­ta út­le­ve­let ál­lít ki, mint pl. i­de­ig­le­nes út­le­vél vagy út­le­vél több ol­dal­lal so­kat uta­zók­nak."